چهارچوب و روکوب نیز از دیگر تولیداتی است که همراه در بهای ساختمانی قابل تحویل است.

چهارچوب را با توجه با سلیقه مشتری می توان به صورت همرنگ یا غیر همرنگ تولید نمود.

ضخامت چهار چوب ها در قسمت داخل قابلمه 3/5 سانتی متر و پهنای آن در چهار سایز 12 ، 5/15 ، 19 و 22/5 سانتی متر تولید می شوند که بر اساس ضخامت دیوارها این اندازه ها کاربرد داشته و می توان در ساختمان های با پهنای دیوار 12 تا 64 سانتی متر نصب نمود.

پهنای چهارچوب ها به واسطه روکوب های کشویی در هر سایز تا 3/5 سانتی متر قابل افزایش بوده ، به طوری که چهار سایز فوق همدیگر را پوشش می دهند.

در صورتی که ضخامت دیوارهای کمتر و یا بیشتر از اندازه های فوق باشند می توان چهارچوب هایی با اندازه های خارج از استاندارد های فوق تولید نمود.