درها معمولاً تمام چوب- HDF و چند لايي ميباشد درهاي چند لايي ديگر كمتر كسي را ارضا ميكند درهاي HDF ها به صورت حاضري و در طرح هاي مختلف در بازار وجود دارند كه ساخت چهار چوب آن در كارگاه هاي صنايع چوب صورت مي گيرد درهاي چند لايي نيز به همين صورت ميباشد HDF ابتدا چوب ها در اندازه هاي مورد نياز بريده بعد از كندگي و اندازه بري به شكل كلاف در با ميخ كوب درست ميكنند. پس از دو يا سه لاي با ميخ به كلاف مي زنند سپس hdf حاضر شدن كلاف در براي پرس شدن اماده ميشود داخل كلاف ها نيكام و يا چوب هايي به ضخامت و عرض كلاف در داخل كلاف با ميخ كوب مي زنند و يا سه لاي به داخل و يا به بيرون شكم ندهد بعد از پرس شدن hdf تا نوبت به دور بري آن ميرسد كه ابتدا يك طرف آن رنده زده شده طرف ديگر اندازه بري ميشود بعد از اندازه بري نوبت به دو راهه زني آن ميرسد كه با فرز صورت مي گيرد سه طرف در فرز زده ميشود بعد از فرز زني (دو راهه زني) نوبت به آخرين كار باقي مانده باز كردن جا قفلي ميرسد معمولاً فاصله قفل از پايين به اندازه 90 سانتيمتر ميباشد اگر در تمام چوب باشد كل قسمت هاي در بصورت فاق و زبانه در داخل هم قرار مي گيرد كه در اين قسمت جهت الياف در خيلي مهم ميباشد اگر در قابدار باشد ابتدا چوب ها در كنار هم چسبانيده ميشود و بعد از تميز كاري (سنباده زني و اندازه بري) و شكل قالب درآمده و فاق و زبانه ان با اره مجموعه و اره نواري زده ميشود. سپس ايجاد طرح بر روي قاب ها از دستگاه فرز زميني استفاده ميشود بعد از اينكه حاضر شدن تمام قسمت ها با چسب به هم وصل شده و با بستن گيره به هم محكم ميشوند اخرين قسمت در اين مرحله بتونه زني و سپس رنگ پاشي آن ميباشد كه معمولاً رنگ آن سيلر و كيلر و سپس نيم پلي آستر ميباشد.